Michał Łuczak

Koło miejsca/Elementarz (Primer)
300 copies 1st edition
170 x 230 mm
196 pages 19 b&w images hard cover
photos: Michał Łuczak 
text: Krzysztof Siwczyk
design: Marcin Gołaszewski
photo edition: Michał Łuczak
language: polish
publisher: Muzeum w Gliwcach
year: 2016
ISBN 978-83-989856-80-7